nyheternyheter
 
 

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT och ROT-arbete).
Rut och Rotavdrag innebär att Ni får skattereduktion som motsvarar halva arbetskostaden. 
Material, transporter och avfall är poster som inte innefattar dessa avdrag

Exempel på arbete med Rut-avdrag
Häckklippning
Buskbeskärning
Ogräsrensning
Mossrivning
Vertikalskärning
Trädfällning
stubbfräsning
Fruktträdsbeskärning 


Mer information om hushållsarbete och detaljerade listor på Skatteverkets hemsida