nyheternyheter
 
 

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT och ROT-arbete).
Rut och Rotavdrag innebär att Ni slipper betala halva arbetskostaden för ex. gräsklippning och ogräsrensning, målningsarbete, städning, elinstallation mm.
Kontakta oss så berättar vi mer om denna förmån och hur det kommer Er till del.

 
Grundregeln för husarbete är att den som köper ett husarbete ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att köparen av dina tjänster ska få skattereduktion för RUT och ROT-arbete krävs dessutom att han eller hon äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där RUT och ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden och med högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för hushållsarbete i förälders bostad
Den som köper hushållsnäratjänster kan även få skattereduktion för arbete som utförs i  föräldrars bostad. För att man ska ha rätt till skattereduktion för RUT och ROT-arbete som man utför i  föräldrars bostad krävs dessutom att man helt eller delvis äger den bostad som föräldrar bor i och där arbetet utförs.

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. 


Exempel på arbete med ROT-avdrag
Reperation och underhåll
Ombyggnad
Tillbyggand


Exempel på arbete med Rut-avdrag
Häckklippning
Buskbeskärning
Ogräsrensning
Mossrivning
Vertikalskärning
Städning


Mer information om hushållsarbete och detaljerade listor på Skatteverkets hemsida